Thực hiện công văn 09/ GD - ĐT/NX của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân về tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm học 2016 - 2017 đội tuyển giáo viên trường ...