Thực hiện theo lịch của Liên đoàn Lao động huyện Nghi Xuân về công tác kiểm tra công đoàn năm học 2017 – 2018 của khối trường học, sáng ngày 10 tháng 5 năm 2018 tại Văn phòng ...